Bollebygds härad

Bollebygds härad omfattar socknarna Björketorp, Bollebygd och Töllsjö.

Björketorps socken

Björketorps socken ligger i Bollebygds härad i Härryda kommun.

Apelnäs

Farfars farmors morfars farfars mor Ingrid Jönsdotter levde här med sin man Jon Nilsson från 1754. Enligt mantalslängderna tog man över efter Överjägmästare Jernskiölds änka. Överjägmästaren torde ha varit Carl Lambert Jernskiöld, se tabell 5 på denna webbsida. Änkan skall i så fall ha varit Helena Beata Gathenhielm, dotter till Christian Gathe som var bror till den mer kände Lasse i Gatan. Carl Lambert var tydligen inblandad i en skandal, vilken man kan läsa om här.

När Jon dog 1764 tog sonen Nils med familj över och man fanns här till ca 1797. Nils son Pehr flyttade som gift till Askersered i Hajom.

Rävlanda Börjesgård

Farfars farmors morfars farfars mormor Elin Ambjörnsdotter föddes här runt 1680. Hon gifte sig med Jöns Mellin, som var rustmästare vid Älvsborgs regemente, och  flyttade till Härkila Bengtsgård i Sätila. När Jöns dog, redan 1712, flyttade hon tillbaka till Björketorp och gifte om sig.

Rävlanda Börjesgård 1706. Lantmäteriet, utsnitt.

Sjönnered

Farfars farmors morfars farfar Nils Jonsson föddes här 1730. I första giftet fick ha sonen Per som är min anfader. I sitt andra gifte bodde han i den närbelägna gården Apelnäs. Han slutade sina dagar i Hajom Olofsgård. För Sjönnered finns en mycket vacker Lantmäterikarta upprättad i juni 1706 (klicka för att förstora).

Sjönnered, 1706. Lantmäteriet, utsnitt.

 

 

 

 

 

Vägen som går norrut från gården, tror jag är den som finns idag och minnesstenen (se nedan) bör ligga vid siffran 11 ungefär. Nummer 2 är två stycken humlegårdar om 300 stänger och nummer 3 är två stycken ”nödtorftiga” kålgårdar. Nummer 10 är två kalvhagar och 11 en kohage som består av ljungmark och bergkullar med en- och granbuskar samt porsris. Man kan även notera en smedja norr om vägen.

Vidare ges följande beskrivning:

Geometterisch afmattning Delination som till hörsambst föllie af hans Nåde Höghwällborne H Landzhöfdingen David Mackliers order af Wännersborgh d 24 Aprill a: 1706 öfwer Skiönnered skattefrälse hemman 1, warit köpt af Kong. Maij. och Cronan af H Johan Lillia, anno 1699 indragit till Cronnan, belägit på Bållebygd häratz allmenning uti skogzbygden i Biörketorpa sochen Bållebygdz härat och Ellfzborg Lähn, hafwer till nästa kiöpstad Boråhs 3 mihl öster ut, till Giöteborg noruäst 3 ¼ mihl och till stora landzwägen 3/8 mihl, och ähr ett enstakat hemman, huars ägor befinnes som Chartan uthwijsar nembl.

Att gården var skattefrälse innebär att adelsmannen av Kronan hade köpt räntorna, men att bonden fortfarande hade besittningsrätten. Den omnämnde Johan Lillia var farfar till den mer kände Johan Abraham Lillie (1675-1738), som var överste vid Älvsborgs regemente. Mest omtalad var han för sin insats 1719 i samband med försvaret av Älvsborgs fästning vid Tordenskiölds danska anfall. Johan Abraham begravdes i Tvärreds kyrka där även hans föräldrar hade sin gravplats.

När pesten kom till Sjönnered

1710 till 1713 drog en omfattande pestepedemi genom Sverige. Hårdast verkar Stockholm ha drabbats, där uppgifter om att upp till halva befolkningen skulle ha dött. Även i Göteborg  var det en hög dödlighet. I mantalslängd från 1711 anges följande för gården Sjönnered med tre stycken åbor:

Anders
Sven        hustrun död af pästen
Torkel     död af pästen hela huset

I dödboken Björketorp från 1710 anges att sex personer dog av pesten i Sjönnered och tio stycken i övriga socknen. Det står även att de begravdes på gårdarna. I Sjönnered finns en minnessten över de i pesten döda. Denna har väckt en del uppmärksamhet i pressen. Se exempelvis följande artikel från Borås Tidning. Den nämnde Sven är sannolikt den som Elin Ambjörnsdotter gifte om sig med efter att första mannen dött 1712.

Värred

Efter mannens död flyttade Ingrid Jönsdotter  till Övre Värred från Apelnäs. Hon var inneboende hos dottern Elin och hon dog 1774.

Bollebygds socken

Bollebygds socken ligger Bollebygds härad, Bollebygds kommun.

Inlag

Här föddes 1828 mormors mormor Christina Cajsa Johansdotter, dotter till Johannes Pehrsson och Christina Johansdotter. Hon gifte sig 1856 med Johannes Skoglund från Ljushult (f 1822).