Tostared

Tostared

Tostareds socken ligger i Marks härad i Marks kommun.

Dyrenäs kronohemman

Hit flyttade farmors farfar Johannes Andersson och hustrun Edela Andersdotter från Sandryd Västergården 1904. Detta är gården som i Tostaredsboken kallas Dyrenäs 1:3, Lelle-Larsa/Justus.

En rolig sak är att det tidigare fanns en släktanknytning till gården. Jon Hollstens dotter i andra giftet, Kerstin Jonsdotter, gifte sig nämligen med Lelle-Lars och flyttade hit. Detta bör ha varit runt 1810.

Rud

Min farmors farfars far Anders Andersson bodde tillsammans med sin hustru Annika Andersdotter på Ruds torp under Rud Nedergård mellan åren 1859 och 1873. Annika dog här 1869. Även sonen Johannes levde här mellan 1864 och 1873. 1871 gifte han sig med Edela Andersdotter och deras första barn, Alma, föddes här. 1873 köper Johannes Sandryd Västergården (Nilsas) och flyttar dit med familj och fadern Anders.

Nedan ses ett utsnitt från en karta från 1694 över Rud (klicka på bilden för att förstora).

Rud2

 

 

 

I texten framgår det att gården uppdragits till Hans Kungliga Majestät och Kronan uti byte av Wälborne Fru Giertrud i Willdnääs. Rud var alltså tidigare ett frälsehemman, som drogs in till Kronan i anslutning till Karl XI:s reduktion. Tydligen fick ägaren i detta fall en viss ersättning.

Sandryd Kronogården

Min anfader soldaten Jon Hollsten från Sörvilg i Fotskäl bodde här fram till sin död 1789. Förmodligen var det på något torp som hörde till gården. Man kan läsa mer om Jon här…

Även soldaten Emil Borg var född här (1868). Han var gift med farfars moster Alma Charlotta som drunknade på Lygnern 1897 tillsammans med sina två barn.

Sandryd Västergården

Västergården återfinns på en karta hos Lantmäteriet angående ett avmätningsärende år 1719. Här framgår det att gården då var ett frälsehemman under baron Herman Flemming. Av kartan verkar det som att det bestod av två hemman.

Av handlingar från laga skiftet 1851 framgår det att det även då fanns två hemman, med de två ägarna Börje Jönsson och Anders Börjesson. Dessa verkar svara mot de gårdar som nämns i boken Tostared du fagra bygd – Västergården 1:17 Nilsa respektive Västergården 1:3 Lundins.

Johannes och Edela

Johannes och Edela

Min farmors far August Johansson föddes på Västergården 1:17, som hans föräldrar Johannes Andersson och Edela Andersdotter köpte 1873. August och hans hustru Sofia bosatte sig i ett torp under Västergården – Västergården 1:7, där min farmor Hilda är född.

August och Sofia bosatte sig som äldre i en stuga mittemot – Västergården 1:14.

Dalvik, min farmors sommarstuga, är ett torp under Västergården. Här bodde Teodor Johansson (f 1872) med hustru Augusta Andersdotter och barn. Enligt Tostared du fagra bygd flyttades torpet 1921 från Edared av Teodor.

Sandryd Tullaregården

Farmors mor Sofia Carlsdotter verkar ha bott där en period efter Amerikavistelsen och innan flytten till Västergården.

Grindsmossen under Sandryd Nolgården

Soldaten Emil Borg kom 1891 hit från Göteborg där han varit vid Göta Artilleriregemente. 1893 gifte han sig med farfars moster Alma Charlotta Johannesdotter och deras första barn, Johan Edvin, föddes här. 1895 flyttade familjen till soldattorpet under Sandryd Nolgård, beläget nere i Dyrenäs.

Det verkar ha funnits tre torp vid Grindsmossen vid den här tiden, så det är inte helt klart i vilket av dessa familjen bodde och huruvida det kan ha varit det torp som numera hyser en kaffestuga.

Soldattorp under Sandryd Nolgård

Hit flyttade Emil och Alma 1895 och här föddes deras andre son Carl Adolf. Två år senare inträffade drunkningsolyckan då Alma och de två pojkarna omkom. Läs mer om denna här…

Emil köpte torpet 1915. Hans son i det andra äktenskapet, Karl, rev huset och byggde ett nytt intill med stockarna från det gamla huset. Det kallas idag Hagalund.

Svenningsered

Liksom för Rud finns det för Svenningsered på Lantmäteriet en fin karta från 1694. Även Svenningsered var tidigare ett frälsehemman ägt av Fru Giertrud från Willdnääs.

Både min farmors farmor Edela Andersdotter och farmors farfar Johannes Andersson föddes i Svenningsered, 1845 respektive 1841, enligt Tostareds hembygdsbok.

Edela Andersdotter, som var dotter till Anders Carlsson (född 1811) och Johanna Eriksdotter föddes här (troligen i det som senare kallades Juf-stugan) 1845. Hon hade två syskon Anna Christina och Johannes. Fadern Anders dog, i bröstsjuka, redan 1848. Modern Johanna levde här fram till sin död 1878.

Johannes Andersson, var son till Anders Andersson (född 1811 i Svenningsered enligt Tostareds hembygdsbok) och Annika Andersdotter. Familjen flyttade 1843 till Tostareds Stom

Att reda ut förhållanden i Tostared är svårt pga att inge kyrkoböcker finns bevarade för tiden före 1858. I mantalslängder kan man få en viss information (finns fram till 1820). I mantalslängden för 1811 upptas följande ägare i Svenningsered:

  • 1/4 Carl Andersson
  • 1/4 Anders Andersson
  • 1/4 Bengt Börjesson
  • 1/4 Lars Nilsson

Förmodligen är det så att den förstnämnde är far till Anders Carlsson och den andre far till Anders Andersson.