Frälsesläkter i Småland

Översikt

Mycket av följande material är hämtad från Gunnar Tonnquists fina hemsida (www.tonnquist.se) där han bla tar upp medeltida frälsesläkter i Småland.

Anna Larsdotter (min fm mf fm fm mf mm mm, död 1605) utgör länken mellan prästsläkterna i Småland och ett antal frälsesläkter. Hon var gift med kyrkoherden i Åkers socken, Jonas Jonae Dusaeus, och dotter till Botilda Arvidsdotter Kåse och Lars Topperider. Från Botilda utgår flera frälsesläkter, som huserade i trakterna runt Ljungby, och som jag kommer att gå in på längre fram.

Lars Topperiders anor är okända, men han ska ha varit slottsfogde vid Lundholmen. Jag antar att detta ställe är identiskt med Lundholmen i Vrigstad socken, 5-6 mil nordost om Ljungby.

På nedanstående karta (klicka för att förstora) syns trakterna öster om Ljungby med några inringade platser som har anknytning till släkterna.

 

pjatteryd-karta

En överblick fås genom följande antavla, där man längst ner ser Botilda Arvidsdotter. Hennes far var av släkten Kåse och modern kom från släkterna Drake och Krumme.

antavla-fralse-tonnquist

Antavla från tonnquist.se, utsnitt

Kåse

Botildas far var alltså Arvid Pedersson Kåse. Denne bör ha varit född runt 1500 och var Gustav Vasas hövitsman. Han räknas som den yngre Kåseättens stamfar och stamgården var Öjhult (äldre namn Yhylte) i Pjätteryds socken (se kartan).

Arvids far, Peder, var ofrälse men ingift i Kåsesläkten. Moderns far, Arvid Kåse, räknas till den äldre Kåsesläkten och var nämndeman 1457 i Sunnerbo härad. Arvid Kåses hustru Karin Jönsdotter var dotter till Jöns Skytte. Enligt Tonnquist har denne Jöns tidigare förväxlats med en Jöns Skytte i Ekornarp, som var anfader till den äldre Stenbocksätten. Om detta stämmer är vi alltså förmodligen inte släkt med Katarina Stenbock.

Drake

Botildas mor var Margareta Birgersdotter Drake. Hennes släkt på farssidan kallas Sunnerbodrakarna. Deras släktgård var Uggleboda (nu Stensnäs) i Ryssby socken.

Margaretas far var Birger Magnusson Drake. Han var väpnare och herre på Uggleboda från ca 1475. Dennes farfar var Birger Drake den äldre och han räknas som stamfar till Sunnerbodrakarna.

Balk av Billa

Birger Magnussons mor hette Ingeborg Nilsdotter Balk av Billa. Hon var dotter till häradshövdingen i Konga härad, Nils Turesson Balk av Billa. Billa är idag en by som ligger i Hemmesjö socken strax utanför Växjö och här har tidigare legat en sätesgård. På hembygdsföreningens hemsida finns mer information. I deras publikation skrivs om Billas historia och Ingeborgs far och farfar nämns som ägare till säteriet.

billa

Krumme

Som Tonnquist säger i sin släktbok:

Krumme var en frälsesläkt av danskt ursprung, som i vapnet förde två gäddkäftar. Namnet – även skrivet ”Kromme” – betydde krokig, dialektalt även, stursk. Släkten uppträdde under det danska herraväldet i Finnveden (1362) och räknades på 1500-talet som högfrälse. Den utdog på manssidan omkring 1570.”

Botilda Arvidsdotter Kåses mormor var Botilda Nilsdotter Krumme. Den senares far, Nils Krumme II, uppges ha varit väpnare i Hjälmaryd. År 1496 hölls här arvskifte efter Nils och hans hustru Märta. Av handlingar framgår att Nils hade femtio gårdar i i ett dussintal härader. Botilda lär alltså ha fått ett ansenligt arv.

hjalmaryd