Prästsläkter i Småland

Bland mina anor finns prästsläkter från trakterna av Gislaved. Man har här verkat som präster i socknarna Våthult, Villstad, Långaryd och Åker. Kopplingen mellan Sjuhäradsbygden och Småland går via Catharina Wirgander, som flyttade till Hyssna som gift och vars far, David Wirgander, var komminister i Våthult under första delen av 1700-talet. Catharina var född på komministerbostället Östra Smörhult i Våthult. Jag har passerat här med bil och kunde konstatera att gården fanns kvar och låg i natursköna omgivningar-

För att kort rekapitulera var alltså Catharina min farmors morfars farmors farmor. Catharina  (med det vackra namnet Catharina Davidsdotter Wirgander) blev sedemera gift med officeren Paul Kindberg. Jag vet ganska mycket om Paul, förutom exakt varifrån han kom och vilka som var hans förfäder. Man kan läsa mer om honom och Catharina på några andra ställen på hemsidan – gården  Lida i Sätila där jag första gången hittar Paul som officer vid Älvsborgs regemente 1796, sedan när han och Catharina, 1716, gifter sig i Våthult i Småland (en rörande vigselnotis från kyrkoboken). Därefter när de flyttat till gården Dragered i Hyssna. Catharina och Paul blev alltså förfärdrar/förmodrar till farmor Hilda.

Våthult_Villstad
Släktträd utgående från Catharina Wirganders far och mor

Släktträd utgående från Catharinas far David Wirgander och mor Sigrid Svalandra

Nedan följer en kort sammanställning av var prästerna varit verksamma enligt de uppgifter jag hittills vet.

David Wirgander  Källeryd 1683-1684, Våthult 1684-1741
Petrus Wirgander Våthult 1654-1684, bodde i Attebo i Villstad

Andreas Krokius Villstad 1653-1681
David Krokius Nöttja 1613-1621, Villstad 1621-1653
Gudmund Petri Krok Hallaryd 1567-86, Vittaryd 1586-94, Rydaholm 1594-98, Långaryd 1598-1609
Petrus Krok Moheda

Jonas Svalander Åker 1673-98
Johannes Jonae Svalander Åker 1653-73

Petrus Benedicti Tjureda, Åker 1625-42

Nicolaus Ahasveri Våxtorp, Tofteryd, Åker 1609-24

Theodorus Dugg Järstorp
Petrus Andreae Bankeryd
Andreas Torchilli Jönköping 1542-49 (kh), Reftele 1549-58 (kh), Jönköping 1558-86 (kh), Linköping 1571 (domprost), riksdagsman 1560, 1569, 1571

Gudmundus Magni Åker troligtvis ca 1625-40

 

 

Anor utgående från David Wirgander, Catharinas far

Från Davids mors sida utgick prästsläkten Krokius. Hans morfar Andreas Krokius dog 1681 och begravdes under koret i Villstads dåvarande kyrka. En ny kyrka färdigställdes 1793 och man igenkände då det välbevarade liket och jordade det under den nya kyrkans läktare. Denna kyrka brann ner 1910 och en ny uppfördes. Okänt vad som då hände med kvarlevorna.

Hans morfars far hette David Krokius var även han präst i Villstad. Han gifte om sig efter första hustruns död och fick då en dotter som hette Sara. Med anledning av att en f.d. prästman haft en påstådd förbindelse med Sara fördes en process vid häradsrätten 1638-39 mellan denne och Saras familj. Beskyllningar riktades från bägge håll. Läs mer om detta i Davids ansedel…

David Krokius hustru, Magdalena Persdotter, kom även hon från en prästsläkt (naturligtvis!). Hennes far, Petrus Andreae, vet jag inte så mycket om. Farfadern, Andreas Torchilli, verkar dock ha varit en framgångsrik man.  Han var kyrkoherde på flera ställen fr.o.m 1540-talet. Han var dessutom riksdagsman 1560, 1569 och 1571 och domprost i Linköping från 1571. Dog i Jönköping 1586.

Anor utgående från Sigrid Svalandra, Catharinas mor

Anorna på Sigrids sida har jag (via andrahandskällor) spårat långt tillbaka i tiden (1300-talet) och de leder över till några intressanta adelssläkter, som kommer att beröras på annat ställe längre fram. Men vi börjar med de närmsta anförvanterna…

Om vi hoppar lite bakåt så hamnar vi hos Sigrids farfar Johannes Svalander som var född 1598 i Källeryds socken. Efter att han promoverats till präst i Växjö 1630 tillbragte han 14 år som krigspräst i Tyskland och Danmark. Sonen Jonas (far till Sigrid) föddes 1631 i Kolberg (idag Kolobrzeg i Polen, tillhörde Sverige från 1631 till 1657) i Tyskland, alltså mitt under brinnande 30-åriga kriget.

Johannes var troligtvis den förste Svalandern eftersom hans far hette Jöns Swala. Namnen kom uppenbarligen från soldattorpet Svalås i Källeryd, där Johannes föddes.

Vi tar nu ett ganska långt hopp fram till Sigrids farmors mormors mor Anna Larsdotter (mormor till Karin Nilsdotter, hustru till Petrus Benedicti och min farmors morfars farmors farmors morfars mormors mormor!!). Hon var gift med en präst i Åkers socken Jonas Dusaeus. Jag vet inte så mycket mer om henne mer än att hon dog 1605. Spännande är dock att från henne utgår flera adliga linjer som kan följas långt bak i tiden. Hennes far hette Lars Rasmusson Topperider och modern Botilda Arvidsdotter Kåse. Lars ska ha varit fogde på ett ställe som hette Lundholmen (någonstans i Småland, ska kolla detta vid tillfälle). Från Botilda utgår släkten som Drake, Krumme, Skytte m.fl. som vi får återkomma till…

I släktträdet finns många fler präster. Man kan finna dem genom att klicka sig bakåt från Catharina Wirgander. Flera av dem finns med i Växjö stifts herdaminnen, som tidigare fanns i avskrift på nätet.