Åker

Åkers socken ligger i Östbo härad, Vaggeryd kommun.

Min anfader Jonas Svalander var kyrkoherde här mellan 1674 och 1698. Han efterträdde sin far Johannes Svalander. Johannes var enligt Växsjö herdaminnen född på gården Svalöv i Källeryds socken, son till soldaten Jöns Swala. Det verkar alltså som att släktnamnet Svalander har sitt ursprung i denna gård.

Så här står det i Jonas dödsnotis 1698 (med lite moderniserad stavning):

Den 19:de december klockan 4 om morgonen avsomnade herranom herr kyrkoherden ärevördiga och högvällärde herr Jonas Svalander som varit församlingarnas trogne lärare uti 37 år. Förde ett christeligt och hederligt leverne. Varit sjuk i elva månaders tid. Gammal 67 år 11 månader och 3 dagar.

Johannes hustru, Martha Petersdotters, far hette Petrus Benedicti och var även han kyrkoherde här, 1625-1642.