Seglora

Seglora socken ligger i Marks härad i Borås kommun.

Grimmered

Kopplingen till Grimmered går via Stina Eriksdotter (farmors morfars mor) som föddes här 1806. Den tidigaste anan jag hittat här är Eriks Svensson (Stinas farfars far) som föddes här 1711, alltså på Karl XII:s tid.

Näs Yttergård

Enligt tradition har denna gård, räknat från början av 1900-talet, gått i samma släkt i åtminstone femhundra år. Jag har anknytning till den här släkten, där den tidigaste anan jag hittat är Erik Jönsson, som var född här runt 1662. Erik var gift med Karin Persdotter från Ryd och levde här fram till 1732. Erik var en ”flitig kyrkogångare i all sin tid”, vilket framgår av följande:Seglora-C-2-1707-1766-Bild-85-sid-163 Erik JönssonErik och Karins dotterson Nils Persson föddes här 1741. Läs mer om hans familj och ättlingar här.

Runt 1650 anges på en geometrisk karta på Riksarkivet följande:

Börge j Nääsz, hemman  1
          Ränter smör         2 pund  
              Vtsäde                          3 1/5
                   Höö                                  12
Enßäde mull och halle grund
                jordh
Quarn gångande hööst och wåhr
Fiske watn godt
Skough till timber, giärzle
och brännemarck      
      Mulebete godt.

Hungerhult Västergård

Heter också Hunghult. Elin Andersdotter, mormor till Stina Eriksdotter (Grimmered) föddes här 1750. Hennes far Anders Persson föddes på gården 1719.

Runt 1750 fanns förutom Anders Persson ytterligare tre brukare på Västergården – Anders Andersson, Anders Nilsson och Anders Olofsson. Var och en ägde 1/4 mantal.

Elin Andersdotter min farmors morfars mormors mor var nog en stålkvinna:

Hennes far Anders dog när hon var 5 år. Storasystern Gunla dog, 13 år gammal, då Elin var 9 år. Mor Ingrid och styvfar Anders dog ett år senare. När Elin var 16 år dog hennes sista syskon Per – hon var då ensam i världen bortsett från släktingar. När hon var 24 år gifte hon sig med Nils från Näs. De fick fem barn. Elin blev hela 90 år och dog på Näs Yttergård 1840.

Hungerhult Östergården

Elin Andersdotters farmor som hette Elin Marcusdotter föddes runt 1672 på Hungerhult Östergården. Elin Andersdotter bodde här mellan 1760 och 1773 som inneboende hos sin faster Marta Persdotter och hennes man Olof Nilsson.

Självared

Britta Christoffersdotter, min farmors morfars morfars farmor, föddes 1712 i Självared som är en granngård till Grimmered. Hon var dotter till Christoffer Hansson och Ebba Haraldsdotter. Christoffer var knekt vid Älvsborgs regemente och familjen bodde tidigare på soldattorpet under Bönås. 1704 fick han dock avsked pga att han hade ”elaka ben” och man flyttade till Självared. Mycket tyder på att man levde i stor fattigdom.

Gården var tidigare ett frälsehemman ägt av Johan Gabriel Stenbock men drogs 1681 in till Kronan och indelades till överstelöjtnanten vid Älvsborgs regemente. Denne hade sitt boställe på Bosgården i Örby, så bönderna i Självared fick således leverera smör och annat dit samt säkert göra en del dagsverken.

Nedan ses ett utsnitt från en storskifteskarta från 1778 (klicka för att förstora). Norr är snett upp till vänster.