Länkar, litteratur

Länkar till hemsidan

Här samlar jag länkar till egna sidor, sådana som inte finns i menyn längst upp.

Släktforskning, organisationer

Genealogiska föreningen http://www.genealogi.net/
Rötter, Sveriges släktforskarförbund http://www.genealogi.se/
DIS, Datorhjälp i släktforskningen http://www.dis.se/
Borås Släktforskare http://www.borasslaktforskare.se/
Ulricehamnsbygdens forskarklubb

Släktforskning, att söka

Arkiv Digital
Ellis Island
Släktdata 
SVAR
Geometriska kartor från 1600-talet
SAOB – Svenska Akademins ordbok
Svenskt dialektlexikon
Rosenberg Geografiskt-statistiskt lexikon
Rosenberg Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon
Nordisk familjebok

Släktforskning, andra forskares hemsidor

Hans Högmans släktforskning
Anders Nilsson Markanor http://www.markanor.se/
Mattias Åbom
– bla om Od

Glömd värld i Marks härad. Nicklas Holmqvist skriver inspirerat om folk, platser och händelser.

Hembygdsföreningar

Seglora Hembygdsförening

Hajoms Hembygdsförening

Tostareds hembygdsförening

Villstads hembygdsförening
Våthult – Välkommen till Våthult
Ljushults hembygdsförening http://ljushult.se/
Hyssna Hembygdsförening
Sätila hembygdsförening  
Toarps hembygdsförening http://www.toarphembygd.se/index.html
Varnums hembygdsförening http://www.varnum.nu/
Björketorps hembygdsförening https://www.hembygd.se/bjorketorp

Bondens historia och liknande

Svenska allmogehem
Carl-Johan Gadd: Det svenska jordbrukets historia
Digitalt Museum http://www.digitaltmuseum.se/
Krono, skatte och frälse. En bra sammanfattning av jordägande och ränteägande under 1600- och 1700-talen.
1734 års lag. Stig-Ove och Katharina Wisbergs avfotografering (även 1864 års)

 Om bomullsindustrin i Mark

 Historiska platser i Marks kommun

Litteratur

Här följer en del litteratur.

Anderö H, Thorsell E ”Läsebok för släktforskare”. Mycket bra för att lära sig läsa den gamla ”tyska” handstilen.

Berg G, Svensson S ”Svensk bondekultur”. En kondenserad framställning av jordbruk, bebyggelse, heminredning, kost, högtider etc.

Bergstrand C M, Claesson A m.fl. ”Seglora sockens historia”. En av de bästa hembygdsböckerna, tycker jag. Bra beskrivning av förhållanden under sen medeltid och Vasatid. Även mycket bra om gårdar och torp.

Herngren I ”Ljushult. Boken om socknen, dess historia, gårdar och människor”. Hembygdsbok med mycket trevliga bilder och bra beskrivning av gårdar och folk.

Ingers, E ”Bonden i svensk historia”, del 1-3. En ingående, men mycket stimulerande och lättläst, skildring av svensk historia från medeltid fram till ca 1914 ur bondeståndets perspektiv.
Johansson, Hugo ”Hyssna – en socken i Mark”. Här finns mycket om socknens historia och om de olika gårdarna.

Linnarsson L ”Bygd, by och gård i mellersta Västergötland”. Bondeliv i Gäsene, Laske och Skånings härader med tonvikt på senare hälften av 1800-talet. Mycket läsvärd framställning baserad på ögonvittnen.

Släktbok för Sätila 1681-1897

Sätilas historia med födelsebok 1681-1897

Tostareds hembygdsförening ”Tostared du fagra bygd…”. Sockenbeskrivning där man har tonvikt på de olika gårdarna och vilka som bott där sedan 1800-talet. Mycket bilder.

Melander, August ”Sätila pastorats jordeböcker samt bouppteckningen till Elfsborgs lösen 1571 m.m.”

Cserhalmi Niklas ”Fårad mark. Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap”

Molander Leif ”Något om utmarkens betydelse för allmogen”