Bouppteckningar

Bouppteckningar kan ge väldigt bra information, dels om den dödes släkt, men naturligtvis framförallt om hur man hade det materiellt. Nedan följer några från min släkt. Jag har försökt renskriva dem men behållit den gamla stavningen. I en del fall har jag inte kunnat tyda handskriften eller varit tveksam till olika ords betydelse. I sådana fall har jag markerat med frågetecken.

Sätila
 • Anders Björnsson, död 1813 i Almered Tå. Far till nedanstående Anders Andersson. Anders var gift tre gånger och hade sju barn. Ansedel…
 • Anders Andersson, död 1836 i Almered Kronogård, min farfars morfars farfar. Detta är en rejält lång förteckning, så han verkar ha varit förhållandevis välsituerad. I egenskap av förmyndare hade han dock stora skulder. Anders styvdotter, hans hustru Börtas dotter, Edela Ericsdotter (f 1808) verkar ha ärvt en ansenlig summa av sin fader. Detta är förmodligen orsaken till att Anders son Anders (f 1816, se hans bouppteckning under rubriken Hyssna) inte tog över gården, utan flyttade till Bonared. Ansedel…
 • Olof Månsson, död 1808 i Torrås Östergård, Sätila. Farfars farfars morfar. Skatteköpte hemmanet 1805 för 14 riksdaler och 14 skilling. Ansedel…
 • Elin Nilsdotter, död 1854 i Torrås Östergård, Sätila. Hustru till Olof Månsson. Ansedel…
 • Erik Carlsson, död 1877 Torrås Östergård, Sätila. Min farfars farfars far och svärson till Olof och Elin. Han bodde på undantag hos sin son Olof Eriksson. Detta innebar att han inför sin ålderdom sålt gården till sonen, men gjort undantag för vissa saker och avtalat om viss försörjning och hjälp. Ansedel…
Hajom
 • Lars Olofsson, död 1821 i Hårsås, Hajom. Min farfars mormors mormors far. Han var 79 år då han dog och hade inte mycket tillhörigheter. Antagligen för att han bodde på undantag hos sonen Lars. Denne verkar dock vid samma tid ha fått gå från gården och står antecknad som utfattig torpare i Hultet. Ansedel…
 • Gunne Nilsson, död 1846 i Bölabron, Hajom. Min farfars mormors far. Ansedel…
 • Arvid Jonsson, död i Mölnebacka/Hjorttorp 1847. Arvid var av allt att döma en framstående person i socknen. Han ägde hemman både i Mölnebacka Storegård och Hjorttorp Nedergård och förekom flitigt i sockestämmoprotokollen. Det verkar som att han vid sin död sålt Mölnebacka till sonen Lars och där njöt undantag. En stor del av hans tillgångar utgörs av fordringar, medan kreatur nästan saknas liksom utsäde, vilket gör att man undrar vad han levde av. Ansedel…
Hyssna
 • Anders Andersson, död 1896 i Hulugården Hyssna. Min farfars morfars far. Son till Anders Andersson, död 1836 i Almered Kronogård, Sätila. Ansedel…
 • Paul Kindberg, död 1741 i Dragered, Hyssna. Min farmors morfars farmors farfar. Pauls härstamning är ett mysterium och det framgår också av denna intressanta bouppteckning där det för hans omyndiga barn nämns att inga potentiella förmyndare på faderns sida finns. Bland kvarlåtenskapen upptas bla en gammal värja – kanske den han använde vid slaget vid Helsingborg. Ansedel…
Seglora
 • Pehr Nilsson, död i Näs Yttergård Seglora, 1764. Han var min farmors morfars mormors farfar och var den som skatteköpte gården. Han gifte in sig i den ”gamla” släkten. Pehr ägde gården vid sin död, varför det finns mycket upptaget i bouppteckningen. Ansedel…
 • Nils Pehrsson, död 1792 i Näs Yttergård, Seglora. Son till Pehr Nilsson och make till Elin Andersdotter. Ansedel…
 • Anders Persson död 1752 i Hungerhult Västergården. Han var Elin Andersdotters (nedan) far. Ansedel…
 • Elin Andersdotter, död i Näs Yttergård 1840 var min farmors morfars mormors mor. Hon blev 90 år. Ansedel…
 • Andreas Nilsson, död 1840 i Näs Yttergård. Han var son till Nils Pehrsson och Elin Andersdotter och bror till min anmoder Kerstin Nilsdotter. Ansedel…
 • Anders Nilsson död 1845 i Högaråsen. Anders var äldsta barnet till Nils Pehrsson och Elin Andersdotter. Ansedel…
 • Johannes Andersson, ett barnbarn till Elin Andersdotter, död på torpet Gäddeviken 1866
Tostared
Od
 • Sven Pettersson död 1860 i Starekulla Ods socken. Min morfars farfar. Ansedel…
 • Petter Olofsson död i Starekulla 1861. Petter var far till ovanstående Sven och överlevde alltså sin son. Det var t.o.m. så att han överlevde alla sina sex barn förutom sonen Carl. Ansedel…