Vedens härad

Fristads socken

Fristads socken ligger i Vedens härad i Borås kommun.

Lida

Min mormors morfars morfars far Johan Svensson föddes på gården Lida 1751. Han gifte sig 1773 med en flicka från Ingelsbo i Torpa socken och flyttade dit. På kartan ser man Lida, där gården ligger på västra sidan av Öresjö. Lite längre västerut ser man Tången, som vid tiden var ett torp och dit Johans familj flyttade omkring 1765.

 

 

 

Lida var vid den här tiden ett frälsehemman under det närbelägna säteriet Påtorp, som då innehades av kaptenen Johan Gripenstedt. Så man får förmoda att Johan Svenssons far och kanske även han själv fick arbeta hårt med dagsverken på säteriet. Johan Gripenstedts morfar var den kände göteborgske köpmannen, riksdagsmannen och rådmannen Volrath Tham  (1629-1700).

Sandhults socken

Sandhults socken ligger i Vedens härad i Borås kommun. Hedareds socken införlivades under 1800-talet.

Hedared Gårdsfogdegården

Gårdsfogdegården ligger i Hedared. Farfars mormors farfars far soldaten Nils Hedman föddes här 1747. Han gifte sig 1768 i Borås och hamnade så småningom i Hyssna. Man kan läsa mer om honom här.

Nedan ses en kartbild över Hedared från 1890. Här namnges gårdarna i det som före skiftet var Hedareds by – Haraldsgården, Larsagården, Skattegården, Eriksgården och Elofsgården. Gårdsfogdegården är inte namngiven, men torde ligga invid vägen väster om sjön.

Hedared, 1890. Lantmäteriet, utsnitt.

Torpa socken

Torpa socken ligger i Vedens härad i Borås kommun.

Ingelsbo

Maria Svensdotter, som var min mormors morfars morfars mor, föddes i Ingelsbo 1749 som dotter till Sven Månsson och Kierstin Jonsdotter. Hon gifte sig 1773 med Johan Svensson från Fristad och de bosatte sig på Ingelsbo och fick åtta barn. En son, min förfader Jonas Johansson, flyttade 1802 till Resteröd i Bohuslän där han gifte sig med Olena Andersdotter. Jonas tog sig namnet Ingman, vilket även hans bror Sven (född 1779, död 1836 på gården Transås) gjorde.  Sven var enligt mantalslängder skriven i Borås, vilket torde innebära att han var knalle. Förmodligen var även Jonas detta – mitt intryck är att knallar ofta bytte efternamn.

Jonas dotter Maja Stina, född i Resteröd, Bohuslän, gifte sig 1819 med Anders Skoglund och flyttade till Ljushults socken inte långt från Ingelsbo. Nedan en karta över Ingelsbo och granngårdarna Transås, Ruered och Skrämbo:

Ingelsbo

Utsnitt från geometrisk karta, ca 1630.

I anslutning till kartan anges följande för Ingelsbo:

                                                                    Utsäde       Höö

                                                                    tunner        laas
Ingesboo  crone 1/2
Vtsäde brukat 1 7/10                      2 1/10
obrukat  2/5

Hårdwal maa ock starbåtz
engh till                                                                        10

Gården var alltså ett kronohemman om 1/2 mantal som producerade 2 1/10 tunnor utsäde och 10 lass hö. För Ingelsbo och granngårdarna Transås, Skrämbo och Ruered, som finns med på samma karta ges följande upplysningar:

Fijske watn ringa i siöön höst och wåår
Till förbemelte hemmanen ähr
Skog till timber,
svedie, gierzle och brännemark
nötorfftigh.
Mulebete gåått.
Och finnes inga andra lägen-
heeter till förbemälte hemmaner

En rolig sak är att jag själv många gånger fiskat i ovan nämnda sjö, Skrämbosjön, dock utan att få något.