Fänneslunda

Fänneslunda

Fänneslunda socken ligger i Ås härad i Ulricehamns kommun. Nedan ett utsnitt från en karta från 1761 över Fänneslunda sockenskog (klicka på bilden för att förstora). Här utmärks hemmanen som vid tiden löd under Fänneslunda säteri (B). A är Solberga säteri som var fristående.

Brestorp Storegård

Min morfars farfars far Petter Olofsson föddes på denna gård 1790, son till Olof Svensson och Anna Andersdotter. Anna kom även hon härifrån (född 1756). Familjen flyttade 1796 till Karstorp.

Gården finns med på en lantmäterikarta från 1724. Utsnittet nedan visar Storegården (C)  och Lillegården (D). Fänneslunda säteri och kyrka är även utsatta.

Brestorp 1

Lantmäteriet, 1724. Utsnitt.

Det framgår att Storegården gick i byalag med Lillegården, Hwilanda och Krökesåhs. Det sistnämnda var ett kronohemman medans de övriga angavs som ”gammalt frälsehemman”. Det verkar som att gården vid tiden varit förfallen och det sägs att mangård och ladugård är bristfälliga och att gärdesgårdarna är odugliga.

 Hult, Kullabo

På detta torp föddes min morfars farfar Sven Pettersson 1826, son till Petter Olofsson och Britta Pehrsdotter. Britta var en föräldralös piga kom från Boarp i Varnum. Petter kom från Brestorp i Fänneslunda. Hult finns med på en karta från 1758 där det anges som ett dagsverkstorp. Det låg under den närbelägna gården Kullabo. Sven flyttade som gift till Starekulla i Ods socken.

Karstorp

Olof Svensson med familj flyttade hit från Brestorp Storegård 1796. Olof var inkallad som vittne vid Ås häradsrätt 1800. Det rörde en torpare i Djupedalsslätt som begått självmord.

Olofstorp

Olof Svensson (alltså morfar farfars farfar, som nämns ovan) föddes här 1747, son till Sven Andersson och Ebba Nilsdotter. Även Ebba föddes på gården (1716). Hon var dotter till Nils Olofsson och Karin Andersdotter. Nedan en kartbild från gården:

Olofstorp, 1724. Lantmäteriet, utsnitt.

Olofstorp, 1724. Lantmäteriet, utsnitt.

Sotared

Morfars morfars mor Katrina Andersdotter föddes på gården 1782, dotter till Andreas Larsson och Annika Carlsdotter. Enligt karta från 1727 var gården ”gammalt frälse” och ägdes av baronen och assessoren högvälborne herr Jöran Albrecht  von Knorring.

Sotared

Sotared, 1727. Lantmäteriet, utsnitt.

Katrina gifte sig 1810 med Sven Svensson och flyttade till Svenstorpet under Lilla Backgården i Od.

Vilanda

Morfars farfars morfar Per Carlsson föddes på frälsegården Vilanda 1765, son till Carl Andersson och Britta Pehrsdotter. Carl och Britta kom hit från Sotared runt 1758. Familjen flyttade till Fristad ca 1783, okänt var de tog vägen därefter. Per gifte sig emellertid i Boarp, Varnum 1792 med änkan Maria Jacobsdotter.