Våthult

Våthult

Våthults socken ligger i Västbo härad, Gislaveds kommun. Hit finns länkar från Hyssna i Mark via min farmors morfars farmors farmor Catharina Wirgander.

Östra Smörhult

Catharina Wirgander föddes här 1688. Hon var dotter till komministern i Våthult David Wirgander och hans hustru Sigrid Svalandra. I Växsjö stifts herdaminnen står det följande om David:

1684-1741. Son till företr. Skol. i Växjö 1670, stud. i Uppsala 1680, prv. 1682, komm. i
Källerö 1683 och här 1684. En god predikant med röst så stark, att den hördes långt utanför kyrkan. Hans hela lön utgjorde 10 tunnor spannmål. I april 1738 nedbrann prästgården, varvid hans mesta lösegendom samt kyrkoböckerna utom protokoll och kommunionbok förstördes. Det brunna lösöret värderades till 200 dlr smt och byggnaden, som var 22 alnar lång och 10 alnar bred och inredd till stuga, 2 framkamrar och kök, till 70 dlr. Död den 29 juni 1741. Se följande länk…

I Rosenbergs Historiskt-Geografiskt och Statistiskt Lexikon under artikeln Våthult (sid 429) står följande om den gode David:

På hemmanet Askebo egor finnes en grön plats, kallad Ingemars graf. Denne Ingemar skall i slutet af 16:de århundradet varit skomakare och haft svag läsförmåga samt då komminister Dav. Wirgander kallade honom till husförhör, blifvit så förskräkt att han kastade sig i sjön och drunknade, hvarefter han, såsom sjelfspillning här blifvit begrafven.

Catharina har en intressant släkt med flera präster som förfäder, vilket gör att man via herdaminnen kan få fram mycket information. I släktdatabasen har jag för flera av hennes förfäder lagt in avsnitt från herdaminnena.

Catharina gifte sig 1716 med kaptenslöjtnanten Paul Kindberg och flyttade till gården Dragered i Hyssna. Nedan syns anteckningen från vigselboken (klicka för att förstora):

Paul Catharina 1716

Våthult C:1 sid 131

 

Min tolkning:

D 24 junii Copulerades ? Manhafftig herre, Capiten Leutenanten Paul Kinbärg och Hvelborne och dygdige jungfruu Catharina Davidsdotter Wirgandra. Herren Gud them sitt äcktenskap Wälsigne, och låte them tillsammans lefa uthi många goda åhr ? Christi ? amen