Jonny Olofssons Släktforskning

                                                     The past is never dead. It’s not even past.
                                                                                     William Faulkner

På hemsidan ligger resultat av  forskningar av mina anor (men också Lottas). Så långt det går vill jag försöka förstå deras samhällen och deras levnadsförhållanden, alltid med tanken att historien på något sätt ständigt är närvarande.

För kontaktuppgift – se längre ner på sidan!

Nyheter
 • Hittat en ny tråd på mormors sida: gården Ingelsbo i Torpa socken, ligger sydost om Transåssjön utanför Borås.
 • Lagt till lite information om gården Rud i Tostared (28 maj 2015)
 • Lagt in information om Svenningsered i Tostared. Lade även in en bouppteckning över Anders Carlsson, min farmors farmors far, som dog här 1848, endast 37 år gammal. (31 maj 2015)
 • Uppdaterat släktdatabasen (31 maj 2015).
 • Lade till information om Bua Bengtsgården i Hyssna, där en förfader deltog i laga skiftet 1852 (2 juni 2015)-
 • Uppdaterat släktdatabasen. Lite ytterligare folk i Håvet, Sätila (10 juni 2015)
 • Hittat mer information om släkten på min mormors sida, se under Släkten Olofsson Kinds härad – Gällstad.
 • Uppdaterat släktdatabasen (16 juli 2015)
 • Lagt in lite ytterligare anor till mormors morfars far Anders Skoglund i släktdatabasen (augusti 2015)
 • Lagt in mer information om socknen Fänneslunda (se Släkten Olofsson Ås härad – Fänneslunda) där släkt på morfars sida finns. Också lagt mer av dessa anor i släktdatabasen (augusti 2015)
 • Uppdaterat släktdatabasen (2 oktober 2015). Vad som tillkommit sedan sist är fler trådar i Fänneslunda och Od.
 • Uppdaterat släktdatabasen (6 oktober 2015). Mer information kring min ana Björn Svensson, Vargagården, Hajom
 • Uppdaterat släktdatabasen (17 oktober 2015). Lagt till två nya gårdar i Sätila – Lida och Klockaregården.
 • Uppdaterat släktdatabasen (25 oktober, 2015). Lagt till intressant material om gårdarna Dragered och Önnered i Hyssna.
 • Lagt in material om två soldater Torkel Hollsten och Nils Hedman. Se under Släkten Olofsson Marks härad – Fotskäl, Sörvilg och Hyssna, Klippesvedjorna eller gå till denna länk… (22 november 2015)
 • Hittat lite spännande om Britta Andersdotter, se under Hajom, Mölnebacka. (6 december, 2015).
 • Gått vidare med kopplingen från Torrås till gården Svanshult och uppdaterat släktdatabasen. Se under Sätila i Släkten Olofsson Marks härad. (26 december, 2105)
 • Ytterligare lite mer information om Torrås, se under Sätila i Släkten Olofsson Marks härad. En ytterligare drunkningsolycka finns beskriven. (3 januari, 2016)
 • Under Släkten Olofsson Marks härad – Sätila finns information om Björlanda Östergård (17 januari 2016)
 • Har också lagt in gården Kurse i Hajom. Se Släkten Olofsson Marks härad – Hajom…(28 januari, 2016)
 • Lite mer information och anor i Ansered, Hyssna, se Släkten Olofsson Marks härad – Hyssna (27 februari, 2016)
 • Lagt till en ny släktgård – Viken Västergård i Hyssna. Se under Släkten Olofsson Marks härad – Hyssna (8 mars, 2016)
 • Tillfogat mer material om våra småländska rötter – se Släkten Olofsson Marks härad – Övriga härader under Villstad och Våthult (13 mars 2016)
 • Tillfogat två bouppteckningar – Paul Kindberg, Hyssna och Arvid Jonsson, Hajom. Två intressanta personer som jag nog kommer att återkomma till. Paul är ju via hans hustru min länk till prästsläkter i Småland. Arvid var en framstående person i socknen och förekommer en hel del i sockenstämmoprotokoll. (30 mars, 2016)
 • Uppdaterat släktdatabasen och lagt in en ny gård – Hungerhult Östergården i Seglora (10 april 2016)
 • Skapat en egen sida för Arvid Jonsson, en intressant förfader. Man kan nå den via länkar under Hjorttorp Nedergård, Mölnebacka eller direkt här (16 april 2016)
 • Har uppdaterat databasen och gjort den lite trevligare genom att lägga in porträtt på några som funnits tillgängliga. Just nu så funkar inte alla länkar från hemsidan till ansedlar i databasen (pga av uppdatering av programvara), men kommer att fixa detta successivt… (30 april 2016)
 • Lagt in en ny släktgård – Vännered i Skephults socken (15 maj 2016)
 • Uppdaterat släktdatabasen på ”prästsidan” som utgår från Catharina Wirgander. En adlig linje går från Botilda Arvidsdotter Kåse. (26 juni 2016)
 • Lagt till lite mer information om Toarps socken (mormors sida). Se under Släkten Olofsson – Ås härad – Toarp (20 juli 2016)
 • Inlett en ny sida, Prästsläkter i Småland. Detta är anor på min farmors sida. Hittas i menyn under Släkten Olofsson eller genom att klicka här. (9 augusti 2016)
 • Har lagt in en ny gård, Björnåsen, under Släkten Olofsson Marks härad/Skephult. Refererar en text som säger mycket om hur en liten gård i skogslandet kunde ha haft det under 1700-talet (4 september 2016)
 • Lade även till en text från Lantmäteriet om gården Vännered i Skephult. Intressant läsning. (8 september 2016)
 • Har lagt till några mer gårdar i Toarps socken, Ås härad (på mormors sida) och även uppdaterat släktdatabasen (21 september 2016)
 • Har infogat lite intressant information om farfars fars födelsegård Torrås Östergård. Handlar om laga skiftet 1856. Se i menyn under Sätila socken (5 oktober 2016)
 • Lagt till en sida om Frälsesläkter i Småland, se under menyn Släkten Olofsson (9 oktober 2016)
 • Lagt in två nya släktgårdar, Bråta och Bobygd, i Sätila socken. Uppdaterat släktdatabasen (16 oktober 2016)
 • Lagt in lite mer information om gårdarna Rya Sörgård och Torp i Hyssna och även uppdaterat släktdatabasen (18 december 2016)
 • Lagt in en ny släktgård – Stenabo i Hyssna (25 december, 2016)
 • Lagt in mer material om soldat Torkel Hollsten och hans anor. Förmodad koppling till Skottland. Klicka här… (16 januari 2017)
 • Fått fram en koppling till en ny släktgård – Pjätared i Hyssna. Går via Karin Andersdotter (16 januari 2017)
 • Har äntligen hittat Per Nilssons i Askersereds härkomst. Fick samtidigt korn på en ny gård – Sjönnered i Björketorps socken. (11 februari 2017)
 • Från Sjönnered i Björketorp ledde en tråd till en ny släktgård – Härkila Bengtsgård i Sätila socken. Här upptäckte jag en förfader, soldaten Jöns Mellin, som sorgligt nog dog i Stralsund 1712 (12 mars 2017)
 • Har till slut förstått kopplingen mellan soldat Tomas Hjort och farfars fars Hjorthålan. Skrivit om detta under Sätila socken – Hjorthålan (18 mars 2017)
 • Har också identifierat läget för Sörvilg Västergårds soldattorp där Tomas Hjorts son och sonson bodde. Se under Fotskäl – Sörvilg Västergård (19 mars 2017)
 • Har hittat lite mer fakta om gården Lidagärde (se i menyn under Släkten Olofsson Marks härad Hyssna) samt släkt som funnits där (20 mars 2017)
 • Har fyllt på med mer information om gårdar i Od, Släkten Olofsson Övriga härader Gäsene i menyn. Här finns flera intressanta soldater, som jag nog kommer att forska vidare på. (23 april 2017)
 • Uppdaterat sidan om prästsläkter i Småland, vilket ger en bättre översikt (4 juni 2017)
 • Uppdaterat släktdatabasen. Lagt in lite mer om soldaten Nils Hedmans härkomst (16 juni 2017)
 • Lagt in mer om farfars morfars far Anders Andersson. Se under Almered Kronogård i Sätila och Bonnared Mellangård i Hyssna (4 juli 2017)
 • Lagt in en till släktgård i Björketorps socken, Rävlanda Börjesgård, se Släkten Olofsson Övriga Sjuhärad Bollebygds socken. Också uppdaterat text om Sjönnered i samma socken (16 augusti 2017)
 • Skrivit lite mer om släktgården Torsered i Hyssna (3 september 2017)
 • Lagt in lite mer information om gården Apelnäs i Björketorps socken (17 september 2017)
 • Har upptäckt att två förfäder till mig verkar ha funnits samtidigt på samma gård runt 1700, Lars Jonsson och Paul Kindberg. Se under gården Lida i Sätila. (21 september 2017)
 • Har hittat en ny släktgård, nämligen den där soldaten Nils Hedman föddes – Gårdsfogdegården i Hedared. Se i menyn under Övriga  – Sjuhärad/Vedens härad eller klicka här. (25 oktober 2017)
 • Har skrivit lite mer om Tostared, om gårdar med anknytning till Emil Borg och Alma Charlotta. Se i menyn under Tostareds socken. Se även sidan om drunkningsolyckan 1897 (12 november 2017)
 • Har gjort lite mer forskning kring min mormors mors Skoglunds-släkt. Har följt upp några linjer framåt och kommer kanske fortsätta med detta. Se under Ljushult och den uppdaterade släktdatabasen (3 februari 2018)
 • Har lagt upp en avskrift av en tidningsartikel där farfars far Johan berättar om sitt jobb med flottning på Lygnern. Se här… (25 februari 2018)
 • Har tagit fram en mer ingående beskrivning av den gamla släktgården Mölnebacka i Hajom, se här… (25 mars 2018)
 • Har skrivit lite om en nyfunnen släktgård på mormors sida – Lida i Fristads socken, se Släkten Olofsson, Övriga – Sjuhärad, Vedens socken i menyn (28 april 2018)
 • Här finns lite mer texter om Bua Bengtsgården och farmors mor Sofia Carlsdotters familj. Klicka här… (30 april 2018)
 • Har uppdaterat sidan om Näs Yttergård i Seglora. Bla lite om ett påstått mord där på 1700-talet. Klicka här… (13 juni 2018)
 • Mycket spännande upptäckt! Har hittat en stuga där min anmoder Elin Andersdotter, född 1750, bodde i början av 1800-talet. Läs om Gäddeviken här (29 juni 2018)
 • Har uppdaterat texten om Gäddeviken genom att lägga till en bouppteckning för Johannes Andersson som dog på torpet 1866 (22 augusti 2018)
 • Har i släktdatabasen lagt in kusiner till farmor, farfar, mormor och mormor. Ger möjlighet att forska ”framåt” och att nu levande släktingar hittar hit (6 oktober 2018)
 • Har hittat spännande uppgifter om min förfader Torkel Hollsten, knekt från Fotskäl född 1751. Han deltog ju i kriget mot Ryssland 1788-90. Läs mer om detta här... (19 oktober 2018)
 • Har skrivit lite mer om Grönered Västergården. Se under Släkten Olofsson/Marks härad/Hyssna i menyn (6 januari 2019)
 • Har lagt till två nya släktgårdar i Hyssna – Svenshult och Surtedal. Se under menyn (26  januari 2019)
 • Har skapat en ny ”avdelning” i menyn – Blandat. Har lagt in två berättelser där. (7 april 2019)
 • Har lagt in en ny släktgård, Självared i Seglora socken, se under menyn (16 juni 2019)
 • Lagt upp lite forskningsresultat om Torkel Hollsten. Gå in i menyn Blandat (8 september 2019)
 • Har också skrivit lite mer kring vad som hände Nils Hedman under Gustaf III:s ryska krig, se här… (10 november 2019)
 • Har skrivit mer om Värred i Bollebygds härad. Se här… (6 december 2019)
 • Har skrivit lite mer om läget 1840 på torpet Högaråsen under Yttre Näs. Se under Näs Yttergård, Länkar, litteratur eller klicka här… (25 mars 2020)
 • Det sk Hultakvarnmordet var omtalat i Mark vid mitten av 1800-talet. En förfader och förmoder vittnade vid rättegången. Se under Hyssna socken, Bonnared Mellomgård (24 maj 2020)
 • Har skrivit lite mer om släktgården Bönhult Storegård i Fotskäl, se under menyn (26 maj 2020)
 • På gården Dragered i Hyssna fanns före Paul Kindbergs tid, dvs slutet på 1600-talet, en annan släktgren, se under menyn (3 juni 2020)
 • Har lagt upp text och bilder från en torpvandring i Seglora våren 2020. Se i menyn under Blandat eller klicka här… (25 oktober 2020)
 • Ny text om bla anor från Björketorps socken. Se i menyn under Blandat eller klicka här… (27 mars 2021)
 • Har gjort en uppdatering av texten kring mordet vid Näs i Seglora på 1770-talet. Se längst ner på denna sida. (6 maj 2021)
 • Har lagt upp en beskrivning av en vandring till Hessered och Alvared i Seglora socken. Hittas i menyn under Blandat eller direkt här… (23 maj 2021)
 • Har skrivit mer om den gamla släktgården Rya Sörgård i Hyssna. Under Blandat i menyn eller direkt här… (25 september 2021)
 • Lite mer text om farmors fars födelsegård Sandryd Västergård. Klicka här… (6 oktober 2021)
 • Skrivit lite mer om gården Björnåsen i Skephult. Se under menyn Marks härad/Skephult (29 december 2021)
 • Har skapat en ny webbsida om släkten Fernströms anor. Se under menyn Släkten Fernström eller klicka här. (13 maj 2022)
 • Har lagt upp en del gamla släktbilder. Se i menyn under Blandat eller klicka här (19 maj 2022)
 • Har forskat lite kring bröderna Ros, som var inblandade i ett mord vid mitten av 1800-talet. Se menyn under Blandat eller klicka här. (11 augusti 2022)
 • Har lagt upp en sida om Olofstorp i Fänneslunda socken. Se i menyn under Blandat eller klicka här. (30 augusti 2022)
 • Studerat en akt avseende ett storskifte i Hyssna. Se i menyn under Blandat eller klicka här. (3 oktober 2022)
 • Har skrivit lite mer om Håvet Västergård i Sätila och det storskifte som genomfördes där 1799. Se under menyn Blandat eller klicka här. (14 oktober 2022)
 • Har lagt upp en artikel om soldaten Tomas Hjort, som publicerats i Marks Härads Släktforskarförenings medlemsblad. Se under menyn Blandat eller klicka här… (20 december 2022)
 • Har tagit fram en släktbok som utgår från min farmor och farfar. Se under menyn Blandat eller klicka här… (26 december 2022)
 • Jag har skrivit lite kring 1828 års val till ståndsriksdagen. Inför valet fungerade min förfader Arvid Jonsson som elektor för Hajoms socken. Se under menyn Blandat eller klicka här… (20 februari 2023)
 • Jag har lagt upp en sida med material från domböcker vid Marks häradsrätt. Detta är ofta rolig läsning, som ger inblick i hur folk levde förr. Se under menyn Blandat eller klicka här… (20 mars 2023)
 • Har skrivit lite mer om Håvet i Sätilla, där jag hittat en ny släkting, Jacob Dahlgren. Se under menyn. (14 april 2023)
 • Amerikabesök i Bölabron. Se under Blandat eller klicka här… (29 augusti 2023)
 • Har infogat en ny släktgård, Hjorttorp Hede. Se i menyn under Hajom. (8 november 2023)
 • Webbsidan med material från Marks häradsrätt har utökats väsentligt. Dessutom har jag tagit fram en pdf-version, som går att ladda ner. (29 december 2023)
 • Har tagit fram en uppdaterad version av pdf:en med material från Marks häradsrätt (25 januari 2024)
 • En ytterligare uppdaterad version av pdf:en med material från Marks häradsrätt, version 1_2 (4 maj 2024)

Kontakta mig gärna på jonnyolof95 @gmail.com!

Jag intresserar mig mycket för de gårdar där mina förfäder bott ( Släkten Olofsson i meny), hur gamla de är och hur de utvecklats över tiden. Om du som läser detta har tillgång till material med anknytning till dessa – gamla kartor, köpebrev, torparkontrakt, fotografier etc – och vill tipsa mig så är det väldigt välkommet.

Jag har även forskat en del på min sambo Lottas sida. Hittills framtagna resultat sammanfattas under fliken Släkten Fernström. Se även under Släktdatabas Ansedel Lotta…