Släktdatabas

Här kan man klicka sig fram till ett register över personer och orter. Genom att där klicka på en person leds man till dennes ansedel. Där ser man eventuella barn och giften samt förfäder i några led. Genom att klicka på de senare leds man bakåt i tiden.

Senaste uppdatering av släktdatabasen: 2024-06-03

Register

Ansedel Jonny

Ansedel Lotta