Gäsene härad

Ods socken

Ods socken ligger i Gäsene härad i Herrljunga kommun. Anknytningen hit går via min morfar Gunnar Svensson. Hans far Levin Svensson var född 1859 på gården Starekulla. När hans far kort därefter dog flyttade familjen till det närbelägna torpet Granelund. Som gift bodde Levin först på Flinkatorpet under gården Bogared. Därifrån flyttade man till Iglaholmen där Gunnar föddes 1893. 1901 flyttade så familjen till torpet Hagalund under Svinåsa där man fanns fram till 1905 då man flyttade in till Borås. På Levins fars sida går släkttrådarna till Varnum och Fänneslunda.

Gunnars mor Clara Mathilda Samuelsdotter var född på Iglaholmen 1865. Hennes släkt kom främst från Od och här finns bla några intressanta soldater.

Bränning Östergård

Morfars morfars morfar Andreas Larsson föddes på soldattorpet under Bränning Östergård 1756. På följande karta syns gårdsbyggnaderna till vänster och man ser att soldattorpet låg en bit därifrån, öster om Lidan.

Bränning Östergård, laga skifte 1864. Lantmäteriet utsnitt.

Han var som till Lars Engberg som var knekt nr 418 vid Gäsene kompani, Älvsborgs regemente. Lars deltog i Pommerska kriget (1757-1762) där han blev fången. I en generalmönsterrulla från 1768 anges han fortfarande som fången och jag vet inte om han någonsin återvände till Sverige.

 

Hagalund

Hagalund var ett torp under Svinåsa. Levin Svensson med familj flyttade hit från Iglaholmen 1901 innan man 1905 flyttade vidare till Borås.

Iglaholmen

På Iglaholmen föddes min morfar Gunnar Svensson 1893. Även Gunnars mor Clara Mathilda Samuelsdotter var född här (1865). Den förste i släkten som fanns här verkar ha varit Gunnars morfar, Claras far, Samuel Svensson. Han kom hit som dräng men gifte sig 1846 med änkan Annika Eriksdotter på Iglaholmen, men fick inga barn med henne. På köpet blev han dock hemmansägare. Annika dog 1861 och Samuel gifte sedemera om sig med Anna Cajsa Andreasdotter.

Svenstorpet, Lilla Backgården

Claras far, min morfars morfar, Samuel Svensson föddes här 1820. Samuel gifte sig 1846 med änkan Annika Eriksdotter (född 1794 i Svinåsa) och avancerade därmed från dräng till hemmansägare. Annika hade inga barn sedan tidigare och äktenskapet med Samuel blev också barnlöst. Annika dog 1861 och därefter gifte Samuel om sig med Anna Cajsa Andreasdotter, som faktiskt var systerdotter Annika.

Starekulla

Morfars far Levin Svensson var född på Starekulla 1859. Enligt husförhörlängder ägdes Starekulla av en löjtnant Forsblad. Förmodligen var det ett tillhörande torp som Levin föddes på. Familjen flyttade 1861 till det närbelägna torpet Granelund, som syns på nedanstående karta.

Fänneslunda häradsekonomisk karta 1890. Lantmäteriet, utsnitt.

Här bodde Levin fram till 1876 då han som dräng flyttade till Molla socken.

Svinåsa

Greta Eriksdotter, min morfars mormors mor, föddes på Svinåsa 1796. Hon var dotter till Eric Jonsson (född på Svinåsa 1767) och Anna Nilsdotter (från Hermanstorp Östergård).

Högryd

Anna Cajsa Andersdotter, som var  Levins mor, föddes på Högryds soldattorp 1829. Hennes far, soldaten Anders Bom, dog två månader efter Anna Cajsas födelse, endast 27 år gammal. Modern Britta blev då lämnad ensam med två små barn och som soldatänka   blev hon efter ett år vräkt från soldattorpet. Familjen hamnade därefter i Ods fattigstugan, där Anna Cajsa verkar ha bott fram till 1846, då hon som piga flyttade till Upptorp Storegård.

Högryd storskifte 1823. Lantmäteriet utsnitt.

Ljunga

Anna Cajsa Andreasdotter, min morfars mormor, föddes här 1838. Hennes far Andreas Andersson var mjölnare i Ljunga kvarn.

Hermanstorp

Hermanstorp bestod tidigare av två gårdar, Västergården och Östergården. Till varje gård fanns ett soldattorp, bägge tillhörande Gäsene kompani vid Elfsborgs regemente. Båda torpen har anknytning till min släkt. Britta Abrahamsdotter, morfars farmors mor, föddes på soldattorpet under Hermanstorp Västergård 1795 och var dotter till knekten Abraham Hasselberg.

Hermanstorp, Od 1740. Lantmäteriet, utsnitt.

Morfars mormors mormor Anna Nilsdotter var född på soldattorpet under Östergården 1770. Hon var dotter till knekten Nils Månsson Herrman. Nils deltog i Pommerska kriget (1757-1762).

På den fina kartan från 1740 (klicka för att få en större bild) syns både gårdarna och soldattorpen. Västergården bestod av två hemman, ett kronohemman (A) om 1/2 mantal och ett skattehemman (B) också om 1/2 mantal. Östergården (C) var ett skattehemman om 3/4 mantal.

Örkestorp

Härifrån kom mjölnaren Andreas Andersson, som föddes 1804.