Gällstad

Gällstad

Gällstads socken ligger i Kinds härad i Ulricehamns kommun.

Börsbo

Mormors farmor hette Anna Sofia Johannesdotter och var född här 1826. Hennes far Johannes Andersson Berglund kom hit ca 1808 vid sitt första gifte. Anna Sofia och hennes familj flyttade 1832 till en stuga i Boarp och två år senare till en stuga i Hägnen. Johannes dog här 1838 efter att ett år tidigare, vid 58 års ålder,  blivit far till en dotter Charlotta.

Bredared Västergård

Mormors farmors mor Christina Svensdotter (mor till Anna Sofia omnämnd ovan under Börsbo) flyttade 1859 hit från Hägnen (till sonen Carl) och dog i en stuga här 1880.

Frölunda by

Nedan visas ett utsnitt från en lantmäterikarta från 1705 över Frölunda by.

Frölunda 1705

Lantmäteriet, 1705 (utsnitt)

De sex gårdarna är:

A: Bärget Frälsehemman 1. förmedlat till ½ gångit genom byte till Cronan från Sahl. Grefwe Gust. Otto Steenbock
B: Tohls- eller Westregården Skattehem. 1 wraak ¾ gamle förmedlat till ¾
C: Mällum- eller Westremillangården Cronoh. 1. g. förmedlat i allt till ¼
D: Torbiörns- eller Millangården Cronoh. 1. gaml. förmedlat i allt till ¼
E: Snickare- eller Östremillangården Skattewraak 1. gaml. förmedl. i Mantahl till ½ hwaraf öde ¼
F: Öfre- eller Östregården Cronohemman 1

Denna karta ger väldigt mycket information kring hur det såg ut i trakten vid tiden. Kyrkan står utsatt och det anges att vägen som passerar där är landsväg från Halmstad (Hallmstad).

Utmarken norr om byn väster om landsvägen till Bogesund beskrivs som: Tracten har i forna tider warit Engh, men nu fördärfwad af Ljung och annor oduglig öfwer wäxt – har nogre gamble ofruchtbahre Eker sampt smått Ecke- och Enebuskagie.

Det meddelas också att : Åkern är öfwer all ensädes jord, så att ingen dehl deraf bruukas till träde.

 Frölunda, Berget

Min mormors farmors farmor Maria Gustafsdotter föddes på gården 1749. Hon var dotter till Gustaf Hansson och Karin Isakdotter. Enligt mantalslängden 1751 kom Gustaf från Mulseryd i Småland och det bör ha varit någon gång mellan 1732 och 1734 och förmodligen kom även Karin därifrån. Gustaf var salpetersjudare.

Maria gifte sig 1778 med Anders Johansson. Hans familj kom från Snickaregården även om det verkar som att Anders inte var född där utan på Närarp.  De fick fyra barn. Maria bodde på gården till sin död 1838.

Frölunda, Snickaregården

Mormors farmors farfars far Johannes Torstensson med hustrun Maria Bengtsdotter, föräldrar till Anders nämnd under Berget, levde här fram till omkring 1748.  Johannes far var förmodligen Torsten Mauritzson, som  finns upptagen i mantalslängden från 1722. Hit kom han från Torsbo säter.

I jordeboken från 1744 framgår det att gården köptes till skatte av en kapten Johannes Torin 1722 och transporterats till bonden Torsten Maurittzson.