Fernström – anor

Bergslagen är ett inte helt klart avgränsat område. Hit brukar enligt Wikipedia räknas norra och västra delen av Västmanland, norra delarna av Örebro län som ingår i Västmanland, sydöstra Värmland och södra Dalarna. En vidare definition omfattar även delar av Närke, Östergötland, Uppland och Gästrikland. Med denna definition kan man säga att i stort sett samtliga av Lottas och hennes syskons anor kommer från Bergslagen.

Det är intressant att notera de stora skillnaderna mellan mina och Lottas anor. Mina domineras av torpare och bönder, som i generationer funnits i samma socken som sina förfäder. Bland Lottas finns få bönder och istället är det folk som varit kopplade till gruvdriften. Man har också varit betydligt mer rörliga och flyttat hit och dit flera gånger under sina liv. Detta hänger naturligtvis ihop med att man inte varit lika beroende av den torva där man var född, utan fått flytta till platser där arbetstillfällen funnits.

Nedan följer en översikt av anorna tre generationer bakåt. Genom att klicka på länkarna kan man få information om ytterligare några tidigare anor.

Jenny Bivalls anor

Lottas mormor Jenny var född i Långban, Färnebo socken i Värmland. Jennys far, farfar och farfars far hade alla jobbat som gruvarbetare i trakten. På morssidan fanns det torpare i ett par generationer, också från trakten. Namnet Bivall verkar ha uppkommit från Carl Bivalls far, Anders Andersson, som hade Bivall som tillnamn. Han var gruvdräng och född 1796 i Gåsborn.

Modern Johanna dog redan 1912 och enligt hennes bouppteckning bodde familjen då på torpet Udden i Dammhyttan. Anders gifte om sig två år senare med Maria Albertina Svensson. I bouppteckningen kan man se att det nog var ganska fattigt – tillgångarna värderades till 554 kronor och skulderna till 821 (varav en skuld om 150 till Jenny för vård av den avlidna). Bland kvarlåtenskapen kan man nämna en orgel, två båtar och ett jaktgevär. Man hade också två kor som hette Kulla och Rosa, två kvigkalvar och nio hönor.

Fadern Anders levde ända till 1940, då han enligt bouppteckningen bodde på ett ställe som hette Grindstugan. Här framgår det också att döttrarna Alfrida Sofia och Olga Maria var gifta med varsin typograf och bodde i Philadelphia, USA. Lustigt nog var även döttrarna Gerda och Walborg Linnea gifta med typografer.

Knut Johnssons anor

Lottas morfar Knut föddes i Wällsta i Ed socken i Uppland, där hans far Lars var rättare. När Knut var sex år flyttade familjen till faderns hemtrakter Lillkyrka och 1902 till Norrköping. 1904 flyttade Knut själv till Linköping, där han anges som trädgårdselev. Fyra år senare då han var 22 år flyttade han till Saxån i Färnebo socken, där han fick jobb som trädgårdsmästare. Här träffade han sin blivande hustru Jenny och sonen Knut Erik föds 1910. De var då ännu inte gifta men Knut erkände faderskapet. I oktober 1913 föds son nummer två och i december gifter de sig och två veckor senare flyttar familjen till Johannislund i Skedevi i Östergötland, där Knut arbetar som trädgårdsmästare. Här föds 1916 den tredje sonen, Stig Bengt Allan. Året efter, 1917, flyttar man tillbaka till Färnebo, denna gång till Långbanshyttan, där Knut står angiven som hyttarbetare. 1920 föds så Lottas mor, Vanja, och 1929 Knut och Jennys dotter Ulla-Britt. Familjen fanns i Långbanshyttan fram till 1932 då flytten gick till Medinge gård i Näsby socken, där Knut fick jobb som trädgårdsmästare.

Platser, Ivar Fernström

Ester Bergs anor

Lottas farmor Ester var född i Forsbyboda, Fellingsbros socken. På hennes mors sida kommer släkten från trakten av Fellingsbro i flera generationer. Fadern, Daniel Teodor Berg, är dock problematisk. Han fanns som dräng i Aspviken i slutet på 1860-talet. I husförhörslängderna anges han som född i Fellingsbros socken, men det verkar inte stämma. Jag har hittat en möjlig far till honom, Carl Gustav Berg (f 1828), som också något tidigare fanns i Aspviken, men jag har inte heller hittat hans härkomst. Carl Gustav anges som försvarslös, med vilket menas att han saknade sk laga försvar. Att sakna laga försvar innebar att man inte hade någon egen försörjning och att man därför kunde bli uttagen till knekt eller tvångsarbete.

Platser, Ester Berg

Ivar Fernströms anor

Lottas farfar Ivar var smed och född i Kräcklinge socken i Närke. Hans släkt kom från Östergötland i trakten kring Finspång. Hans far, Erik, var även han rättare dvs att han arbetade som förman på större gårdar. Efter Ivars födelse flyttade familjen runt en hel del, först till Svenljunga och därefter till Nässja i Östergötland, sedan till Kumla för att 1903 hamna på Sörbyholms säteri i Fellingsbro. Man stannade bara ett år på varje ställe. Flyttandet fortsatte sedan till Öby i Fellingsbro, till Brotorp i Knista och sedan tillbaka till Sörbyholm 1905 och därefter till Rinkaby i Fellingsbro 1907. Här stannade man ända till 1913 då flytten gick till Torfvesta.

Nils Magnus Fernström-Hjelm var med största sannolikhet den förste fernströmmaren i släkten. Lite mer information om honom finns här.

Platser, Ivar Fernström