Olyckan på Lygnern 1897

Detta var en händelse som jag kommer ihåg att de vuxna pratade om, när jag som barn var i farmors stuga i Tostared. De som drunknade var Alma Charlotta Johannesdotter och hennes två söner, Johan och Carl. Mannen, Emil Borg, klarade sig enligt uppgift genom att hålla sig fast i isvakskanten med hjälp av en nyckel.

Alma var moster till min farfar, John. Familjen bodde i ett soldattorp under Nolgården, Sandryd.

Alma Charlotta Johannesdotter och Emil Eliasson Borg

Alma Charlotta Johannesdotter och Emil Eliasson Borg

Så här står det i kyrkoboken för 1897:

Sjön Lygnern hade lagt sig. Borg med hustru o barn skulle begifva sig öfver isen till andra sidan för att helsa på slägtingar. Borg drog de sina på släde. Midt på sjön gick Borg ned sig. Snart låg allt i öppen vak. Genom nödrop ankom hjälp. Endast Borg kunde efter en timmas tid räddas. De drunknade återfunnos 3 dagen i samma vak.

Det framgår även att begravning skedde 7 februari samma år.

Händelsen nämndes i Tidningen Kalmar den 8:e februari:

Olycka Kalmartidningen

Emil var född i Tostared och tog i tjugoårsåldern värvning vid Göta Artilleriregemente i Göteborg. Regementet hade vid den tiden sina kaserner vid Kaserntorget där gamla Televerket nu ligger. Han kom tillbaka till Tostared 1891 och bosatte sig då i torpet Grindsmossen under Sandryd Nolgård. Torpet finns kvar idag och hyser en servering.

1893 gifte han sig med Alma från Hajom och några år senare flyttade man till soldattorpet under Sandryd Nolgård, beläget nere i Dyrenäs. Efter olyckan upprättades bouppteckning efter Alma. Här kan man exempelvis se vilka kläder hon hade:

2 st svarta klänningar
3 st diverse klänningar, 1 vit kjol
2 schalar, 1 röd underkjol
6 st huvuddukar, 5 st förkläden
4 st lintyg, 1 par strumpor
1 par kängor, 1 par skor

Man verkar ha haft ganska stor skulder till olika personer – 314 kronor, vilket ska jämföras med hushållets tillgångar som värderades till 272 kronor.

Emil gifte om sig redan hösten 1897 med Anna Charlotta Svensdotter, även hon från Hajom. De fick tre barn, vilka döptes efter de förolyckade – Johan, Karl och Alma.

Emil verkar ha varit äventyrlig av sig. 1913 reste han till Amerika, där han verkar ha jobbat som jordbruksarbetare. Han kom tillbaka efter tre år.